Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku
im. Błogosławionej Bolesławy Lament